tisdag 5 mars 2013

Alla dessa försök till hjärntvätt

... har bara lett till en ökande skepsis mot den så kallade klimatforskningen och en minskande oro för växthuseffekten.

Miljöpartiet – sämsta alternativet för miljön:Folk börjar fatta vad som är vettigt vad gäller klimatförändringar