måndag 10 september 2012

Politiskt korrekt i Sverige att skylla på judar när man vill genomdriva sharialagar

Omskärelse av gossebarn förekommer både hos judar och muslimer. Är det därför man från judiskt håll i Sverige har så svårt att kritisera islam?

Det är ett faktum att det numera uteslutande är muslimer som hetsar mot judar; åtminstone är det så i Malmö. Muslimer är inte vår tids judar, som en del påstår. Judar förföljs fortfarande, och det med Koranen som stöd.

Ett förbud mot omskärelse av pojkar är politiskt omöjligt. Judiska organisationer borde därför inse att de inte har någon intressegemenskap med företrädare för en omänsklig lära.

Läs vidare: Vi har inte bett om skattefinansierad islamism