måndag 9 juli 2012

Arafat - palestinasjalarnas främste fotomodell

Arafat skodde sig gott på alla miljarder som dumsnälla Väst skänkte och fortfarande skänker. Det finns inget mer motbjudande än härskare över ett folk - speciellt ett fattigt folk - som klagar över sina undersåtars lidande samtidigt som de profiterar på det.

. . När de snackar om demokrati menar de sharia