tisdag 17 januari 2012

EU:s gröt är totalt oaptitlig för alla!

EU borde ta hand om sina medlemsländer i stället för att försöka knäcka dem.

Europeiska centralbanken, ECB, vill inte att ungerska centralbanken ska vara beroende av den ungerska regeringen... det är ungefär som när EU inte vill att den grekiska regeringen ska vara beroende av det grekiska folket - för de är ju så lata.

Ungerns premiärminister Viktor Orbán är en nagel i ögat på eurokraterna. Han begränsar statens och politikernas makt över medborgarna! Så får man inte göra i EUSSR.

Platt skatt på inkoms­ter slås fast i ett tillägg till konstitutionen. År 1992 tog staten hand om 70% av ekonomin, nu 14%!

Lite skillnad mot i Sverige (eller för den delen Obamas USA) där mantrat lyder "jag betalar gärna högre skatt om sjukvården blir bättre". Visst, för varje läkare som anställs tillkommer 25 nya tjänstemän och byråkrater!

Platt skatt gör att det lönar sig för alla att jobba mer och längre.

För många socialister är det viktigare att dom rika får det sämre än att dom fattiga får det bättre. Detta sagt av Margaret Thatcher, men kunde likaväl sagts av Viktor Orbán. Han har inte glömt vad kommunistdiktatur innebär.

Efter att ha frigjort sig från kommunismens ok har Ungern blivit ett mycket liberalt land. Social ingenjörskonst är inte populärt. Myndigheterna vill inte gärna lägga sig i medborgarnas göranden och låtanden. Det gäller även den omtvistade medielagen som journalister i väst har missförstått. I själva verket är den ganska mild jämfört med Sveriges och EUSSR:s ramlagar som slår ner på varje avvikelse från den politiskt korrekta normen.

Nyheterna från Ungern som våra journalister så villigt förmedlar kommer från socialister och kommunister som är förbittrade över att ha förlorat makten. Förtalet av Ungerns regering saknar proportioner.

Det vore klädsamt om den babblande och hycklande klassen försökte erinra sig Jesus ord om grandet och bjälken.

I sammanhanget kan man ju påpeka att EU:s nya grundlag främjar en speciellt frånstötande sida av ”arabisk kultur” - i Lissabontraktaten har man nämligen tagit bort det protokoll om pedofili, missbruk av småbarn, som fanns i tidigare traktater! Men det ignorerade våra politiker när de röstade för eländet.

I Ungern ringer fortfarande kyrkklockorna klockan tolv. Ungrarna har inte glömt 150 år av turkisk ockupation. Efter Europas förvandling till Eurabia kommer landet att förbli frihetens bastion och en tillflyktsort för dissidenter...

. . Drevet mot Orbán verkar välregisserat