måndag 12 september 2011

Ja till krucifix och nej till burka

Obama och Hollywood och media minglar på Ground Zero och försäkrar oss om att händelserna den dagen för tio år sedan ingenting har att göra med islam, absolut ingenting...

Men med EU-domen i våras, som tillät krucifix i de italienska klassrummen, kanske man ändå ser konturerna av ett Väst som har fått nog av attackerna mot sin kultur, historia och identitet. Pendeln tycks börja svänga tillbaka. Document.no:

"Krucifixet och kristendomen är ett uttryck för den västliga civilisationens väg fram till de mänskliga rättigheterna. Rättigheter som skyddar friheten för muslimer, som inte med någon rätt kan åberopa brott mot mänskliga rättigheter, att be till sin gud på europeisk mark."

Kristendom är anledningen till Västvärldens framgångar