tisdag 6 september 2011

Ökad säkerhet kring synagogor

En 22-årig "dansk" har dömts till 20 dagars fängelse för att ha uttalat sig hatiskt om judar och om israelers existens i Israel.

Mannen har förklarat att han uttalade sig som talesman för organisationen Palestina fighters.

Vad har hänt med yttrandefriheten?! Men nu visar det sig att han tidigare dömts för att ha planerat ett brandattentat mot en förskola.

Sveriges integrationsminister Erik Ullenhag (Fp) uppger att fyra miljoner ska öronmärkas för att öka säkerheten vid landets synagogor. PI skriver:

"I takt med att islamiseringen av Sverige fortgår utsätts den judiska minoriteten för allt hätskare attacker, något som satt Sverige och framför allt Malmö på världskartan. I december avråddes dessutom judar från att besöka Sverige, en föga smickrande utnämning vi bara delar med Turkiet.
De flesta vet vilka det är som ligger bakom men få vågar tala klarspråk om det."

Som sagt, få vågar tala klarspråk... den hotfulla stämning som vissa skribenter försöker piska upp mot islamkritiker är farlig för vår frihet och demokrati. Muslimer är inte vår tids judar, som en del påstår. Judar förföljs fortfarande, och det med Koranen som stöd.

Den socialistiska majoriteten i Malmö...