fredag 8 juli 2016

"Festlig" krigsreligion

 

Självmordsbombare firade avslutningen på Ramadan genom att spränga Muhammeds grav i Medina. När det inte finns tillräckligt med kristna/judar att slå ihjäl, så vänder sig muslimerna mot varandra. Denna så kallade religion kan bara expandera med våld, annars imploderar den.

EID-festen vid avslutningen på Ramadan-månaden är rena julafton för många muslimer. De behöver inte längre vänta till mörkrets inbrott för att få lov att äta. Men den markerar också minnet av Muhammeds halshuggning av 70 polyteister som avvisade hans lära.