torsdag 17 september 2015

Den rara lilla fröken Ewerlöf tror att allt som svensken erbjuds i form av samhällsservice är gratis!!

Sofia Ewerlöf:

- Vi bor i Sverige och är därmed medlemmar av det svenska samhället. Gladeligen använder vi oss av den service som samhället erbjuder oss – gratis sjukvård, skolgång, dagisplatser med mera. Förmåner som majoriteten av människorna på vår planet inte ens vågar drömma om. Gemensamt för de människor som nu flyr för sina liv är målet att få leva i fred. Det var också det målet som fick den lilla pojken, hans storebror och föräldrar att sätta sig i en gummibåt som skulle ta dem över Medelhavet, till frihetens Europa.
Det fruktansvärda som sker runt om i Mellanöstern och Europa förlamar mig.

Kenneth Sandberg:

Bästa “godhjärtade” Sofia,
Vore författaren till artikeln ovan en 15-årig flicka, så skulle jag haft förståelse för hennes tankar och välmening. Nu är du emellertid 35 år, har jag sett – och då undrar jag istället; Hur kan du vara så naiv och i närmast total avsaknad av verklighetsförankring i den åldern.!?
Av din text framgår mycket klart att du “förlamats”. Åtminstone i intellektuell – och kanske även mental – mening. Eljest borde du, såsom bloggare och därmed välbekant med internet, inte kunna undgå att ta till dig åtminstone ett uns av den information som faktiskt finns tillgängligt där men som däremot sorgfälligt undanhålles i PK-media.

Läs hela texten här