söndag 1 mars 2015

Sverige riskerar såväl statsbankrutt som inbördeskrig

     

Antalet asylsökande i Sverige första halvåret 2014 jämfört med övriga nordiska länder. Den gula stapeln representerar Sverige.

”Varför tar ni emot så många flyktingar om det inte finns bostäder till alla?”