onsdag 18 september 2013

De godhjärtade svenska politikerna

”Du skall älska din nästa som dig själv” är inte unikt för kristendomen. Det kommer från judendomen, där både judar som icke-judar omfattas av kärleksbudet:

”Du skall inte ta hämnd och inte hysa vrede mot någon i ditt folk, utan du skall älska din nästa som dig själv. Jag är Herren.” (3 Mos 19:18)

”Invandraren som bor hos er skall ni behandla som en infödd. Du skall älska honom som dig själv, ni var ju själva invandrare i Egypten. Jag är Herren, er Gud.” (3 Mos 19:34)

Den versen ger säkert de svenska politikerna vatten på sin kvarn. De som bjudit in 22 miljoner syrier att bosätta sig här. I det utförandet blir kärleksbudskapet tyvärr omoraliskt och vanvettigt.

Den svenska regeringen erbjuder permanent asyl till alla medborgare i nationen Syrien, men svenskarna ska helst inget få veta