måndag 19 augusti 2013

Europæere opfandt skriften …

Den etablerede holdning blandt det akademiske etablissement i dag er, at det første egentlige skriftsystem blev opfundet o. 3.500 år f.v.t. af sumererne i det nuværende Irak. Dette skriftsystem, og dermed skrivekunsten, skulle så være kommet til Europa ved at være blevet videreudviklet via de ægyptiske hieroglyffer og det græske alfabet. Dog viser det sig nu, at europæerne længe inden sumererne i Mesopotamien »opfandt« skriftsystemet faktisk allerede havde udviklet deres egne skrifttegn, eller alfabet (om man vil), som kan dateres helt tilbage til o. år 5.800 f.v.t. i området omkring bifloden Körös (nuværende Ungarn).

Dette er langt tidligere end de senere sumeriske og ægyptiske skrifter. Desuden tyder de ældste skrifttegns lokalisation her (centrale/nordlige Balkan) klart på, at de må være opstået af egen kraft, dvs. uden indvirkning udefra (lån/overførsel af ideer, kopiering og inspiration). Derfor er det med den aktuelle stand indenfor forskningen og arkæologiens klarlæggelse af Donaucivilisationen på Balkan faktisk faktuelt forkert at blive ved med at påstå, at »skriftsproget blev opfundet i Mellemøsten«. Det modsatte er derimod sandt, idet man kan følge, hvorledes skriften faktisk spredte sig fra Europa, efter at være opfundet her, og videre til Mellemøsten og Ægypten via påvirkning. I det oldgræske alfabet finder man desuden levn af disse oldeuropæiske skrifttegn. Således var det ikke Europa, der lærte skrivekunsten at kende af Mesopotamien, men omvendt.

        Läs mer här