onsdag 27 februari 2013

Hate something, Change somethingReklame­fil­men for­tæ­l­ler en sim­pel his­to­rie om den­gang, die­sel­mo­to­rer lød som noget fra Østtysk­land. Så begyndte direk­tø­ren – og hans inge­ni­ø­rer – at hade den lyd, ja, de hadede den så meget, at de gik hen og opfandt en die­sel­mo­tor med en bedre lyd. Refræ­net går sådan her - tag og lyt:

Can hate be good?
Can hate be great?
Can hate be somet­hing that we don’t hate?
Hate somet­hing
Change somet­hing
Make somet­hing better.

Yes. Had er godt for noget og inkar­ne­rer et af de bedste intel­lek­tu­elle og tek­no­lo­giske træk ved den ves­ter­landske civi­li­sa­tion. Had fører til kri­tik, som i bedste fald fører til skrid­t­vise for­bed­rin­ger for men­nes­ker som for virksomheder.

Tak til Honda. Hate Somet­hing. Change Something.

Mikael Jalving