onsdag 9 januari 2013

Nykterhet är halal

Unga norska vuxna som inte dricker alkohol är en problemgrupp, konstaterar en läkarstudie. De har högre dödlighet, är ensamma i högre grad och har större behov av sociala insatser än andra grupper.

Nyktra norska ungdomar en "problemgrupp"