tisdag 8 maj 2012

Rolf in memoriam

Den smukke aftenandagt i Mindelunden var forbi. Folk læste navne på grave og stenplader, lysskæret fra de mange blus flakkede over blomster og kranse... da nogen dèr meddelte mig, at en af vore bedste navne i Danmark netop var død, så ganske uventet, i Barcelona.

Rolf Slot-Henriksen, stifteren og lederen af «Grundlovsforeningen Dansk Kultur», har gjort en fantastisk indsats for sit land og sit folk. Stædigt og utrætteligt arbejdede han på at oplyse befolkningen om de værdier, deres forfædre havde slidt sig frem til og som ikke nu burde kastes i grams for fremmede. I en mængde bogudgivelser blev vor Kulturarv belyst og genoplivet og ikke mindst den lurende fare, som arven i dag er udsat for gennem angreb fra fremmede og deres medløbere.

I hans sidste julebrev udtrykte Rolf sin store sorg og skuffelse over, at vort folk var så svært at vække, - men han gav ikke op!

Rolf var på sin vis en ny Kaj Munk og fortjener danskernes beundrende tak.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar