lördag 14 maj 2011

DO - en surrealistisk myndighet

Diskrimineringsombudsmannen ordnar skadestånd på löpande band åt kvinnor som inte får ha slöja på jobbet eller i andra sammanhang. Det kommer inte som en överraskning att detta fenomen dyker upp i tider då kulturer invandrar med starka och mycket gammalmodiga åsikter om hur kvinnor och män skall förhålla sig till varandra...

läs vidare >>